اطلاعیه ها

مشوق‌های مقطع کارشناسی پردیس بین الملل(خودگردان)

۱) شهریه پذیرفته¬شدگان از سال تحصیلی 96-95 دوره¬های بین¬الملل که دارای رتبه کمتر از سه برابر آخرین رتبه پذیرفته شده سهمیه منطقه مشابه روزانه در همان رشته باشند، درصورت ارائه معرفی¬نامه از سوی اداره استعدادهای درخشان دانشگاه به شرط احراز معدل بالاتر از 15 در هر نیمسال برابر 50% شهریه مصوب دوره مذکور می¬باشد.
۲) شهریه دانشجویان دوره¬های بین¬الملل در صورت کسب معدل حداقل 17 در هر نیمسال با ارائه معرفی نامه از سوی اداره استعدادهای درخشان دانشگاه برابر 50% شهریه مصوب دوره در همان نیمسال می¬باشد. این امتیاز شامل پذیرفته شدگان بند ۱ نمی باشد. دانشجویان ورودی قبل از سال 95 نیز از سال تحصیلی 96-95 مشمول امتیاز این بند می¬باشند.
۳) امتیازات بندهای 1 و ۲ شامل دانشجویان موضوع دستور پنجم مصوبه هیأت امنای مورخ 12/8/94 دانشگاه نمی باشد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

26 + = 33