صندوق پستی
کد پستی: ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳
پست الکترونیکی : azad.aut@aut.ac.ir
فکس
۶۴۵۴۲۶۳۰
تلفن
۶۶۴۹۹۳۴۸-۶۴۵۴۲۶۶۵
تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره ۴۲۴، طبقه هشتم دانشکده مهندسی نساجی

لیست شماره تماس های دانشگاه

نام و نام خانوادگیسمت شغلیشماره تماس
مجید شالچیانرئیس مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد دانشگاه64542630
محمد گزمهمعاون مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد64545496
آزیتا شیروانیکارشناس امور مالی مقطع کارشناسی64545494
حسن شمسکارشناس امور مالی مقطع کارشناسی ارشد64542665 (داخلی 4)
فاطمه کریمیکارشناس امور مالی مقطع دکتری64545495
رحمان عباسیکارشناس مسئول لغو تعهد خدمات آموزشی رایگان64545497
حمیدرضا عطاییکارشناس امور مالی و لغو تعهد64542665