( بسمه تعالی )
(( دستورالعمل دوره های کارشناسی ارشد مجازی ))

– اخراج:
1) چنانچه دانشجویی به دلیل مقررات آموزشی شامل مشروطی و اتمام سنوات اخراج شود، کل شهریه نیمسال های بعد از نیمسالی که اخراجی محسوب گردیده است به دانشجو عودت داده می شود.
2) اگر دانشجویی به دلیلی غیر از دلایل آموزشی اخراج شود:
• چنانچه حکم اخراجی در ۴ هفته شروع تحصیل (طبق تقویم آموزشی) صادر گردد، کلیه شهریه همان ترم عودت داده می شود.
• چنانچه در فاصله زمانی هفته پنجم تا پایان هفته هشتم صادر شود، فقط شهریه متغیر عودت داده می شود.
• چنانچه از ابتدای هفته نهم نیمسال حکم اخراج صادر شود هیچ شهریه ای عودت داده نمی شود و ملزم به تسویه حساب شهریه اعم از ثابت و متغیر می باشد.
تبصره 1: چنانچه دانشجویی اخراج شود پرداخت شهریه پروژه به شرح ذیل می باشد:
3) در صورت ثبت نام برای درس پروژه برای نخستین بار پرداخت شهریه برای ۳ واحد و در غیر اینصورت پرداخت شهریه معادل واحدهای درس مذکور الزامی می باشد.

– انصراف:
1) چنانچه دانشجویی قبل از شروع دوره از ادامه تحصیل انصراف نماید، کلیه شهریه پرداختی عودت داده می شود.(شروع ترم حسب تقویم آموزشی دانشگاه می باشد)
2) در صورت انصراف در ۴ هفته (۲۸ روز) اول شروع ترم تحصیل ی ۵۰ %شهریه ثابت کسر و مابقی شهریه ثابت و شهریه متغیر عودت داده خواهد شد.
3) در صورت انصراف در ۶ هفته (۴۲ روز) اول شروع ترم تحصیلی مبلغ کل شهریه ثابت کسر و شهریه متغیر عودت داده خواهد شد.
4) در صورت انصراف بعد از ۶ هفته (۴۲ روز) اول شروع ترم تحصیلی دانشجو ملزم به تسویه حساب شهریه تحصیلی خویش اعم از ثابت و متغیر می باشد.
تبصره 1: در صورت انصراف دانشجو به دلایل پزشکی و … با تأیید معاون آموزشی دانشگاه شهریه متغیر عودت داده می شود .

– حذف ترم :
در صورتیکه دانشجو در ۴ هفته (۲۸ روز) اول شروع ترم تحصیلی طبق تقویم آموزشی دانشگاه اقدام به حذف ترم نماید، موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشد و شهریه متغیر عودت داده می شود و اگر بعد از ۴ هفته (۲۸ روز) از شروع ترم تحصیلی اقدام نماید، هیچ شهریه ای عودت داده نمی شود و ملزم به تسویه حساب شهریه اعم از ثابت و متغیر می باشد.

– حذف درس :
صرفاً شهریه متغیر دروسی که در زمان حذف و اضافه حذف می گردند، دریافت نمی گردد و عودت شهریه متغیر دروسی که در طول نیمسال حذف می گردند و در کارنامه با هر عنوانی ثبت گردیده اند، امکان پذیر نمی باشد.

– مرخصی تحصیلی یا مأموریت اداری:
1) در صورت مرخصی یا مأموریت اداری دانشجو ملزم به پرداخت شهریه ثابت نیمسال های مربوطه می باشد.
تبصره 1: موافقت با مرخصی تحصیلی بایستی قبل از ثبت نام و شروع تحصیل صورت پذیرد چنانچه بعد از ثبت نام و شروع کلاسها صورت پذیرد و یک ماه از شروع ترم سپری شده باشد حسب نظر معاونت آموزشی دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد.
تبصره 2: آن دسته از دانشجویانی که مرخصی با دلایل پزشکی و با تأیید معاون آموزشی دانشگاه دارند شهریه متغیر عودت داده می شود.

– سنوات تحصیلی :

1) هر دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت کلیه نیمسال های تحصیلی ثبت نام شده است.
تبصره: در صورت تعویق تاریخ دفاع پروژه توسط دانشکده، شهریه ای بابت اضافه سنوات از دانشجو دریافت نمی گردد. (به شرط اینکه دانشجو قبل از شروع ترم پروژه خود را تحویل دانشکده داده باشد).

– کمک شهریه دانشجویان خانواده های ایثارگران:
کلیه افراد مشمول تسهیلات بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران، ملزم به ارائه معرفی نامه از امور ایثارگران دانشگاه می باشند.

مواردیکه در دستورالعمل فوق پیش بینی نشده است حسب مورد با نظر معاون محترم آموزشی دانشگاه تصمیم گیری خواهد شد.