اطلاعیه ها

مشوق‌های مقطع کارشناسی‌ارشد پردیس بین الملل(خودگردان)

۱) کلیه تعاریف و تسهیلات ویژه دانشجویان ممتاز کارشناسی¬ارشد روزانه که به تصویب شورای دانشجویان ممتاز دانشگاه رسیده است شامل دانشجویان پردیس بین¬الملل (خودگردان) نیز می¬گردد.
۲) علاوه بر این، پذیرفته¬شدگان کارشناسی¬ارشد پردیس بین¬الملل از سال تحصیلی 96-95 با شرایط زیر می¬توانند از ضرایب تشویقی در شهریه نیز برخوردار شوند.
2-1) مبنای تعیین شایستگی برخورداری از ضرایب تشویقی در شهریه، ترکیب عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشجو است. جهت ارزیابی این امر، معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی به صورت ذیل تعریف می¬گردد:
معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی = معدل کل + (امتیاز پژوهشی تقسیم بر 6)

دستورالعمل مشوق‌های دانشجویان پردیس بین الملل(خودگردان):

توضیح: معدل کل دانشجو در پایان هر نیمسال و پس از قطعی شدن نمرات، مبنای محاسبه معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی در همان نیمسال خواهد بود. شرایط برخورداری از ضریب تشویقی در هر نیمسال در جدول زیر آمده است:

نیمسال مشمول ضریب تشویقی شرایط برخورداری از ضرایب تشویقی در نیمسال

بدو ورود 1) دارا بودن معدل کارشناسی 16 به بالا و فارغ¬التحصیلی از یکی از 11 دانشگاه¬¬های منتخب (صنعتی امیرکبیر، تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و علامه طباطبائی)
۲) دارا بودن معدل کارشناسی 5/17 به بالا و فارغ¬التحصیلی از سایر دانشگاههای دولتی ویا دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

اول و دوم 1) گذراندن حداقل 9 واحد درسی در نیمسال (بدون در نظر گرفتن واحدهای حذف شده و یا دارای غیبت امتحانی)
۲) کسب امتیاز بالاتر از 17در معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی

سوم 1)اتمام کلیه واحدهای آموزشی
۲)کسب امتیاز بالاتر از 17 در معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی

چهارم 1)دفاع از پایان¬نامه کارشناسی ارشد با حداقل نمره 19
۲)کسب امتیاز بالاتر از 17 در معیار عملکرد آموزشی/پژوهشی

پنجم و ششم ضریب تشویقی در این نیمسال‌ها برابر یک می¬باشد.

تبصره: برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار MBA، تغییرات زیر در خصوص شرایط برخورداری از ضرایب تشویقی در جدول فوق اعمال می¬گردد (سایر شرایط ذکر شده در جدول فوق به قوت خود باقی می¬باشد).
* برای نیمسال¬های اول، دوم و سوم: گذراندن حداقل 12 واحد درسی در هر نیمسال و کسب امتیاز بالاتر از 18/25
** برای نیمسال چهارم: اتمام کلیه واحدهای آموزشی و دفاع از پایان¬نامه 6 واحدی با حداقل نمره 19 (در صورت داشتن پایان¬نامه) و کسب امتیاز بالاتر از 18/25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

52 − = 51