اطلاعیه ها

شهریه دروس ارائه شده در تابستان 97

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان پردیس بین الملل (خودگردان) و روزانه مقطع کارشناسی متقاضی ثبت نام در ترم تابستان ۱۳۹۷ می رساند که شهریه دروس ارائه شده به شرح زیر می باشد:
الف) روزانه
1- شهریه دروس پایه ( ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، معادلات دیفرانسیل، فیزیک عمومی ۱ و فیزیک عمومی ۲) که دانشجو صرفا در آزمون پایانی شرکت می کند برابر ۱.۰۵۰.۰۰۰ریال معادل ۲۵ ٪ شهریه درس مربوطه در ترم های عادی می باشد.
2- شهریه دروس کارگاهی و آزمایشگاهی به ازاء هر واحد برابر ۲.۱۷۵.۰۰۰ریال معادل ۵۰٪ شهریه درس مربوطه در ترم های عادی می باشد.
ب) پردیس بین الملل (خودگردان)
1- شهریه دروس پایه ( ریاضی عمومی ۱، ریاضی عمومی ۲، معادلات دیفرانسیل، فیزیک عمومی ۱ و فیزیک عمومی ۲) که دانشجو صرفا در آزمون پایانی شرکت می کند برابر۱.۸۷۵.۰۰۰ ریال ریال معادل ۲۵ ٪ شهریه درس مربوطه در ترم های عادی می باشد.
2- شهریه دروس کارگاهی و آزمایشگاهی به ازاء هر واحد برابر ۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

فایل ضمیمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

35 + = 37